Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Cēsu novadā stājušies spēkā veiktie grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.23 "Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību"

11.02.2013

 

 

Ar 2013. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.23 "Par  Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību".  Grozījumi veikti aprūpes mājās pakalpojuma un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām finansēšanā. Ar grozījumiem saistošajos noteikumos noteikti jauni sociālie pakalpojumi : sociālās rehabilitācijas pakalpojums "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs", sociālais pakalpojums "Došības poga".

Notikumu kalendārs