Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Informācija par pabalstu kurināmā iegādei Cēsu novadā

27.04.2015

 

 

No š.g. 5.maija līdz 30.septembrim Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" pieņems iesniegumus dzīvokļa pabalsta piešķiršanai no personām/ģimenēm, kuras dzīvo mājā mājā ar lokālo apkuri. Pabalsts tiks piešķirts personām, kurām ir piešķirts trūcīgas vai amznodrošinātas personas statuss. Pabalsta apmērs: trūcīgai personai/ģimenei  -130,00 euro, maznodrošinātai personai/ģimenei - 85,00 euro.

Notikumu kalendārs