Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Valmieras Sociālais dienests pilsētas iedzīvotājiem atgādina par iespēju saņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

31.03.2015

 

 

Valmieras Sociālais dienests atgādina par iespēju saņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ko paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.279 " Par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem." Uz valsts finasētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem var pieteikties :

* personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

*politiski represētās personas, tai skaitā Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

*Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas līdz 18 gadu vecumam.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai vai tās pārstāvim jāiesniedz Valmieras Sociālajā dienestā (Lācplēša ielā 2, Valmierā) rakstisks iesniegums, kā arī ģimenes ārsta izziņa par pakalpojuma nepieciešamību.

Notikumu kalendārs