Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Cēsīs Vidzemes reģiona sociālā darba speciālistiem notika seminārs par cilvēktirdzniecību

20.01.2015

 

 

             

                   15. un 16. janvārī NVO "Patvērums " Drošā māja"" sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests" Cēsīs rīkoja reģionālo semināru par cilvēktirdzniecību. NVO "Patvērums "Drošā māja" kopš 2007.gada sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pasākumus cilvēktirdzniecības upuriem un veic regulāru  prevenci. Semināra mērķis bija paaugstināt sociālā darba speciālistu profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības upuru identificēšanā un cilvēktirdzniecības mazināšanas preventīvo pasākumu veicināšanā. Semināra lektori bija minētās jomas profesionāļi - biedrības vadītāja/ sociālā darbiniece Sandra Zalcmane, juriste Gita Miruškina un biedrības "Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības" valdes loceklis Andis Vaišļa. Cēsu novadā rīkotajā seminārā piedalījās 25 sociālā darba speciālisti no vairākām Vidzemes reģiona pašvaldībām. Semināra galvenās tēmas bija- cilvēku tirdzniecības formas, fiktīvas laulības, darba ekspluatācija, cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana, darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes, cilvēku tirdzniecības novēršana un akarošana, rehabilitācijas pakalpojumu tīkls cietušajām personām.

                    Semināra turpinājums Cēsīs plānots š.g. 10., 11. martā. Kopumā projekta "Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai" ietvaros olānoti reģionālie semināri - Dobeles, Talsu, Preiļu, Cēsu un Madonas pašvaldību darbiniekiem.

Notikumu kalendārs