Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Valkas novada pašvaldība 2015.gadā palielinās pabalstus

16.12.2014

 

 

Valkas novada dome ir veikusi grozījumus 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.23 "Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā",  29.11.2012.  saistošajos noteikumos Nr.22 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā", 23.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem".

Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem:

- pabalsta apmērs 300,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīvesvietu Valkas novadā, (vai arī ja bērnam ir reģistrēts tikai viens vecāks, kurš  bez pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus deklarēts Valkas novadā) un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā;

- pabalsta apmērs 150,00 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez pārtarukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīvesvietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā.

Materiālo pabalstu izmaksās 50 % apmērā viena mēneša laikā no pabalsta piešķiršanas brīža un 50 % viena mēneša laikā no brīža, kad bērns sasniedzis viena gada vecumu. Otro pabalsta daļu varēs saņemt tad, ja bērns bez pārtraukuma būs bijis deklarēts Valkas novadā.

Palielināsies pabalsta apmērs pabalstam veselības aprūpei:

- trūcīga persona gada laikā varēs saņemt 15,00 euro;

- maznodrošināta persona gada laikā varēs saņemt 30,00 euro;

- vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 270,00 euro, gada laikā varēs saņemt līdz 40,00 euro lielu pabalstu veselības aprūpei;

- divi  kopā dzīvojoši pensionāri, kuru kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 480,00 euro, gada laikā varēs saņemt pabalstu 40,00 euro apmērā katrs.

- Pārējie pabalsti (dzīvokļa pabalsts, pabalsts kurināmā iegādei, apbedīšanas apabalsts, pabalsts ārkārtas situācijā, pabalsts mācību piederumu iegādei) arī nedaudz tiks palielināti.

- Uz pabalstu aprūpei mājās varēs pretendēt pensionāri, ja ienākumi nepārsniedz 288 euro mēnesī.

Notikumu kalendārs