Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Mazsalacas novada pašvaldība plāno veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos.

15.12.2014

 

 

Mazsalacas novada dome 17.12.2014. domes sēdē plāno izskatīt un apstiprināt grozījumus 20.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā", 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.5 " Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā", kā arī 18.06.2014. saistošajos noteikumos Nr.9 "Par pakalpojuma ""Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā".

Notikumu kalendārs