Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Sociālās aprūpes pakalpojums valmieriešiem

12.11.2014

 

 

Vidzemes slimnīcā Valmierā Paliatīvās un īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teriorijā, var saņemt pašvaldības finasētu pakalpojumu. Diennakts sociālo un veselības aprūpi var saņemt personas ar invaliditāti, kuriem nav likumīgu apgādnieku, un vecuma pensionāri, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuras funkcionālo traucējumu dēļ pašas nevar sevi aprūpēt, sociālā pakalpojuma apjoms dzīvesvietā nav pietiekams un kurām ārstēšanās slimnīcā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām. Lai persona varētu saņemt minēto pakalpojumu, vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Papildu informācija un pacientu pieteikšana pa tālruni 64202543 vai 27036521.

Notikumu kalendārs