Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Par sociālās jomas aktualitātēm Vidzemes reģiona novados

31.10.2014

 

 

Ar š.g. 1.oktobri novados darbu ir atsākušas naktspatversmes bezpajumtniekiem. Cēsīs naktspatversmē klientus uzņem no plkst.18.00, patversme jātstāj nākamajā rītā līdz  plkst.8.00. Maksa bezpajumtniekiem, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ir 1 euro par nakti.

 

Ar š.g. novembra mēneša pirmo darba dienu pašvaldību sociālajos dienestos sāk pieņemt iedzīvotāju iesniegumus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, personām, ģimenēm, kuras mitinās mājās ar centralizēto siltumapgādi.

 

 

 

 

Notikumu kalendārs