Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Par pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem Cēsu novadā

27.08.2014

 

 

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo ģimeņu bērniem ir 35,00 EUR, maznodrošināto ģimeņu bērniem - 20,00 EUR. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru skolēnu līdz 21 gada vecumam, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās  izglītības iestādē.

Uz pabalstu var pretendēt arī bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam, ja bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē. Pabalsta apmērs 15,00 EUR. 

Iesniegumus pabalsta saņemšanai Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" pieņem līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Notikumu kalendārs