Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Pabalsti skolēniem Beverīnas novadā uzsākot jauno mācību gadu

27.08.2014

 

 

Beverīnas novada pašvaldība ir piešķīrusi naudu mācību līdzekļu iegādei 30.00 euro vienam skolēnam, kuri mācības uzsāks Beverīnas novada skolās. Pabalstu varēs saņemt visi 1.klases skolēni (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) un Beverīnas novadā deklarēto ģimeņu, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 2.-9. klašu skolēni.  Lai saņemtu šo pabalstu, trūcīgo ģimeņu vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie sava sociālā darbinieka, pārējo pirmklasnieku vecākiem - skolās.

Notikumu kalendārs