Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Smiltenes novada pašvaldības atbalsts novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem mācību gadu uzsākot

22.08.2014

 

 

Smiltenes novada Sociālais dienests informē, ka ir uzsākta dokumentu pieņemšana pabalstu mācību piederumu iegādei, brīvpusdienām skolā un uzturmaksas atlaidei pirmskolas izglītības iestādēs saņemšanai.

Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei ir trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 28,46 euro katram skolniekam, kurš mācās vispārējā obligātās izglītības iestādē. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no augusta mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Brīvpusdienas un uzturmaksas atlaides tiek piešķirtas bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā, un ja šo ģimeņu  bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē.

Notikumu kalendārs