Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Valkas novadā ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuras audzina aizbildniecībā pieņemtu bērnu, var saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei

18.08.2014

 

 

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 1. jūlija ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina aizbildniecībā pieņemtu bērnu ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei. pabalstu var saņemt par katru bērnu, kurš ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases audzēknis. Trūcīgām ģimenēm pabalsts par katru bērnu ir 14.23 euro, savukārt daudzbērnu un aizbildniecībā esošo bērnu ģimenēm 15.00 euro. Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt no 1.jūlija līdz 31.oktobrim pie sociālā darbinieka pagastos vai pilsētā.

 

Notikumu kalendārs