Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Informācija laikrakstā "Beverīnas vēstis" par novada sociālā dienesta paveikto aizvadītajā gadā

01.07.2014

 

 

Beverīnas novada laikrakstā "Beverīnas vēstis" publicēts raksts par Beverīnas novadā paveikto sociālajā jomā  2013. gadā. Beverīnas novada sociālā dienesta vadītāja Austra Blīgzna -Vīķe iedzīvotājus informē par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem:

- ilgstošās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (saņem 12 novada iedzīvotāji );

- ESF projekta "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs" ietvaros atbalsta grupu pakalpojumu saņēmušas vairāk kā 30 personas, individuālās apmācības e-vidē 12 personas;

- asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti;

- biedrības "Ģimenes šūpulis" pakalpojumi ģimenēm;

- biedrības "Iespēju durvis" aktivitātes;

- no valsts budžeta līdzekļiem kompensētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Beverīnas novada sociālā dienesta vadītāja atzīmē, ka sociālā palīdzība, izvērtējot personas vai ģimenes ienākumus, Beverīnas novadā 2013. gadā tikusi sniegta 224 novada ģimenēm. Savukārt, neizvērtējot ģimenes materiālos resursu, palīdzību saņem novada ģimenes, kurās aug trīs un vairāk nepilngadīgi bērni. Bērniem tiek apmaksātas pusdienas skolā un uzturēšanās maksa pirmsskolas izglītības iestādē.

Notikumu kalendārs