Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Par atbalsta grupām

17.04.2014

 

 

Jaunpiebalgas novadā un Cēsu novadā atbalsta grupas, kuras tika uzsāktas 31.01.2014. un 11.02.2014.,  savu darbu ir beigušas.Šobrīd nodarbības turpina daudzbērnu un nepilno ģimeņu māmiņas atbalsta grupās Smiltenes un Mazsalcas novados.

Jaunpiebalgas novada grupu dalībnieces pēc atbalsta  grupu nobeiguma ir publicējušas rakstu laikrakstā "Avīze Piebaldzēniem", tā daloties pieredzē par nodarbībās piedzīvoto. Citāts no minētā raksta: Atskatoties uz uz desmit piektdienām, jasecina, ka ar katru nodarbību pa nelielai niansīteiatklājām kau ko citādu sevī un savā domāšanas veidā, savā attieksmē pret citiem. Analizējam un mainījāmies viedokļiem gan par saskarsmes problēmām ģimenēs, par situācijām bērnu un mazbērnu audzināšanā, par konfliktsituāciju risināšanu, gan pašnovērtējumu un kompleksu problēmām un daudz ko citu. profesionāls skatījums uz visu to atklāja arvien ko jaunu. Taču katram, kam interese piedalīties šādās nodarbībās, jābūt gatavam kaut kādā mērā skart arī savas dzīves tumšākos punktus, protams, pieturoties pie nodarbību etiķetes, kas noteic ievērot zināmu konfidencialitāti.

Notikumu kalendārs