Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai

Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu Resursu centra projekta ietvaros tika organizētas darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai.

 
Darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai (dekupāžas apmācību nodarbībās)  piedalījās  projektā noteiktajām mērķgrupām atbilstošās personas (personas ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no vardarbības cietušās personas). Foto no nodarbībām apskatāmi Fotogalerijā.
 
 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs