Cēsu novads
Cēsu novads
Beverīnas novads
Beverīnas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas novads
Mazsalacas novads
Mazsalacas novads
Smiltenes novads
Smiltenes novads
Valkas novads
Valkas novads
Valmieras pilsēta
Valmieras pilsēta

Atbalsta grupas

Atbalsta grupa – cilvēku savstarpējās palīdzības veids, kur katram tiek dota iespēja līdzdarboties, risināt problēmas un dalīties pieredzē. Tā ir balstīta uz pašpalīdzības principu- darbojoties kopā, kopā pārvarēt grūtības, iegūt zināšanas un atbalstu. Atbalsta grupas nodarbības var uzskatīt par personību attīstošām nodarbībām, jo piedaloties Atbalsta grupā cilvēkam ir iespēja meklēt atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem, taču katrs pats ir atbildīgs par to cik daudz strādā ar sevi un cik daudz iegūst no darba Atbalsta grupā. Veidojot Atbalsta grupu tiek izvēlēta dalībniekus vienojoša pazīme (cilvēka vecums, veselības stāvoklis, sociālais stāvoklis u.c.). Šī vienojošā pazīme cilvēkam dod sajūtu, ka es neesmu viens šādā situācijā, palīdz dalīties pieredzē ar citiem grupas dalībniekiem un gūt jaunu pieredzi sev.

 
Vidzemes reģiona mobilā sociālo pakalpojumu Resursu centra projekta ietvaros Atbalsta grupas tika veidotas šādām mērķgrupām:
  • Personām ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • Pensijas un pirmspensijas vecuma personām ;
  • Daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm ;
  • No vardarbības cietušajām personām ;
  • No psihoaktīvajām vielām atkarīgajām personām .
Laika periodā no 01.04.2012. - 31.10.2013. septiņās projektā iesaistītajās pašvaldībās tika noorganizētas un novadītas 20 atbalsta grupas. Pēc Atbalsta grupas beigām dalībniekiem ir iespēja darbu turpināt pašpalīdzības grupā.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notikumu kalendārs